Διαδικτυακή Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης!

Νέα Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης-Σύνδεσης-Μοιράσματος--Διαδικτυακά στο zoom! *η ομάδα αυτή δημιουργείται καθώς θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την προσωπική ανάπτυξη και να μοιραζόμαστε με τους άλλους, ακόμα και αν δεν μπορούμε να βρεθούμε από κοντά. * θα δουλεύουμε τα θέματα που μας απασχολούν, με σκοπό να αναπτύξουμε την επίγνωσή μας σε σχέση με αυτά και να διευρύνουμε τον ορίζοντα των προοπτικών μας                                                  και θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε με άλλα άτομα τα βιώματά μας, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να κερδίσουμε μια αίσθηση αλληλουποστήριξης και συμπόρευσης στη ζωή ​ Πληροφορίες οργάνωσης της ομάδας Τρίτες, 20.30-22.30 Η ομάδα ξεκίνησε και έχει χώρο για ένα με δύο άτομα ακόμα! Απαραίτητη προυπόθεση για συμμετοχή: μία ατομική συνεδρία με τη συντονίστρια Πληροφορίες: Δανάη Χορομίδου, 6943 293408

Σχόλια