Εκπαίδευση Ψυχοδράματος


Η εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα στην Ψυχοκίνηση, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας(ΨΥΚΑΠ), μέλος της FEPTO (Federation of European PsychodramaTraining Organisationsαπό το 2008. 

Στην τρέχουσα περίοδο, λειτουργεί 4ετής ομάδα Εκπαίδευσης Ψυχοδραματιστών. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα. 


Νέα 4ετής Εκπαιδευτική Ομάδα Ψυχοδράματος, θα ξεκινήσει την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2018. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι:

1.η συμμετοχή σε κάποιο από τα αυτοτελή βιωματικά εργαστήρια ψυχοδράματος ή η συμμετοχή στο 4ήμερο residential εργαστήρι ψυχοδράματος που θα πραγματοποιηθεί 31 Αυγούστου με 3 Σεπτέμβρη, στην ορεινή Κορινθία

2. Συνέντευξη-ατομική συνάντηση με τη συντονίστρια


Κύρια εκπαιδεύτρια: Δανάη Χορομίδου 
Συν-εκπαιδευτής-επόπτης: Κωνσταντίνος Λέτσιος, διευθυντής του ΨΥΚΑΠ.Οργανόγραμμα της Νέας Εκπαιδευτικής Ομάδας

Έναρξη: Οκτώβρης 2018

Η εκπαίδευση  θα περιλαμβάνει (για τα πρώτα 2 έτη):

v  Τακτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται ένα Σαββατοκύριακο μηνιαίως (13ώρες)

Συγκεκριμένα, ως εξής: Σάββατα και Κυριακές: 10.30-17.30
130 διδακτικές ώρες/έτος(εκτός Ιουλίου & Αυγούστου) και

v  συμμετοχή στο Ετήσιο 4ήμερο Βιωματικό & Εκπαιδευτικό εργαστήρι Ψυχοδράματος
(20 διδακτικές ώρες)  και

v  συμμετοχή κατά βούληση σε workshops ψυχοδράματος ψυχοδραματιστών του ΨΥΚΑΠ (10ώρες/έτος, προαιρετικό)

Οι ακριβείς ημερομηνίες των συναντήσεων θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων, οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρου προγραμματισμού.

Η συνολική εκπαίδευση Ψυχοδράματος, έως το πέρας των 4ετών, περιλαμβάνει:

v  Θεωρητική εκπαίδευση (1160ώρες) Η διδασκαλία γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος της βιωματικά, δηλαδή κυρίως είναι ενσωματωμένη στην ψυχοδραματική πρακτική-λειτουργία της εκπαιδευτικής ομάδας.
Περιλαμβάνει επίσης σεμινάρια με ειδικές θεματολογίες/θεωρητικό υπόβαθρο του ψυχοδράματος και σχετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων (πχ. συστημικής θεραπείας, συναλλακτικής ανάλυσης, κοινωνιοδράματος κτλ.), όπως επίσης και Γραπτές εργασίες των εκπαιδευόμενων.

v   Πρακτική Άσκηση (ελάχιστο 160ώρες)

v  Εποπτεία- Ατομική (ελάχιστο 20ώρες), Ομαδική (ελάχιστο 40ώρες)

v  Πτυχιακή εργασία

v  Διαδικασία πρακτικής αξιολόγησης-εξέταση

v   Ατομική-προσωπική δουλειά Το μεγαλύτερο μέρος της ατομικής-προσωπικής δουλειάς/θεραπείας των μελών καλύπτεται μέσα στην ομάδα εκπαίδευσης. Επιπλέον ατομική-προσωπική δουλειά (σε ομάδα ψυχοδράματος πλην της εκπαιδευτικής (ελάχιστο 80ώρες) και ατομικές συνεδρίες(ελάχιστο 40ώρες)) είναι χρήσιμη και προκύπτει συνήθως ως ανάγκη για περεταίρω ανάπτυξη της προσωπικότητας και εκλέπτυνση της γνώσης. Το πλάνο για την περαιτέρω δουλειά του κάθε μέλους των μελών διαμορφώνεται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.

v  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και βιωματικά workshops εξωτερικών εκπαιδευτών-ψυχοδραματιστών(προτείνονται 60ώρες)


Προϋποθέσεις & κανόνες συμμετοχής

Ø  Κατώτερο όριο ηλικίας τα εικοσιένα έτη (εμπειρίες από την συμμετοχή σε ομάδες πριν το 21 της ηλικίας δεν υπολογίζονται).
Ø  Κατοχή πτυχίου ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής, σε αντικείμενο σχετικό με την ψυχική υγεία και όχι μόνο.
Ø  Ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει και να συμφωνεί με τους κανόνες εργασίας και την εμπλοκή του στις διαδικασίες που απαρτίζουν την εκπαίδευση στο σύνολό της, καλύπτοντας τουλάχιστον το προτεινόμενο «επαρκές» φάσμα ωρών.


Το πτυχίο Ψυχοδραματιστή χορηγείται από το ΨΥΚΑΠ, και είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Η εκπαίδευση τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που ορίζει η FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) και οι  IAGP(International Association for Group Psychotherapy), EAP (European Associaton for Psychotherapy).


Δες αναλυτικά το Περιεχόμενο Εκπαίδευσης-διδασκαλίας παρακάτωΑναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα εκπαίδευσης, τις Προϋποθέσεις εκπαίδευσης, τα κριτήρια αξιολόγησης Ψυχοδραματιστή, τον Κώδικα Δεοντολογίας κτλ. στο site του ΨΥΚΑΠ: www.psychodrama.gr  

                         
Περιεχόμενο  Εκπαίδευσης Ψυχοδράματος


Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου καθώς σχετίζεται με τον εαυτό του, τους άλλους, τον κόσμο..


Βασική εκπαίδευση

·         Θεωρία της προσωπικότητας στο Ψυχόδραμα: θεωρία των ρόλων
·         ψυχοδραματικές τεχνικές- εκπαίδευση σε ρόλο (role training)
·         λειτουργία ομάδας & διαπροσωπικών σχέσεων στο εδώ και τώρα. Κοινωνιομετρία και δυναμική της ομάδας
·         ζέσταμα (warm-up), αυθορμητισμός, δημιουργικότητα: μια φιλοσοφία ζωής. Φιλοσοφία και θεωρητικό υπόβαθρο Ψυχοδράματος

Ειδικά θέματα
·         Κοινωνιόδραμα
·         Θεραπευτικοί παράγοντες Ψυχοδράματος
·         Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας
·         Συστημική –οικογενειακή θεραπεία και Ψυχόδραμα
·         Συναλλακτική ανάλυση και Ψυχόδραμα
·         Θεωρία προσωπικότητας και η ανάπτυξή της

Εφαρμογές Ψυχοδράματος
·         Καταγραφή report ψυχοδραματικής συνάντησης
·         Ψυχόδραμα στις ατομικές συνεδρίες
·         Ξεκινώντας απ’ το μηδέν: Χτίζοντας Νέα ομάδα Ψυχοδράματος σε εξωτερικό θεραπευτικό πλαίσιο
·         Οργάνωση ομάδων Ψυχοδράματος σε ειδικά πλαίσια-εργασιακούς χώρους με συγκεκριμένο στόχο
·         Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων ομάδας για ανάπτυξη της προσωπικότητας και έκφρασης. Βιωματικές ασκήσεις ψυχοδράματοςπώς «στήνουμε» τη συνάντηση.
·         Ψυχόδραμα με παιδιά και εφήβους


Δεξιότητες ψυχοδραματιστή

Παραγωγός-Σκηνοθέτης:

Πώς πραγματοποιείται-χτίζεται μια ψυχοδραματική συνέντευξη και το πώς στήνεται ένα παιχνίδι-εκδραμάτιση.
 Αυθορμητισμός & δημιουργικότητα: ζωντανή «παρακολούθηση» της αναδυόμενης εμπειρίας από στιγμή σε στιγμή
Εύστοχη χρήση ψυχοδραματικών τεχνικών.
Θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Αντίληψη του νέου ρόλου τη στιγμή γέννησής του στο δράμα και εκπαίδευση ρόλου στη διεύρυνση και ενσωμάτωσή του με κατάλληλες δραματουργικές παρεμβάσεις.

Κλινικός αναλυτής

Ανάλυση της προσωπικότητας με βάση τη θεωρία των ρόλων και κλινική αξιολόγηση.
Ικανότητα παρατήρησης και καταγραφής στοιχείων των ρόλων και σχέσεων των ρόλων και αναζήτηση των κεντρικών πτυχών ενός ρόλου ή ενός συστήματος ρόλων.
Εφαρμογή της θεωρίας των ρόλων και των συστημάτων ρόλων στο «εδώ και τώρα» της συνάντησης.
Διαρκής σχηματισμός υποθέσεων και διερευνητικών συμπερασμάτων ως προς τις αξίες ή εικόνες ζωής που είναι συναφείς με το αναδυόμενο θέμα.
Συσχέτιση των ρόλων με κοινωνικά συστήματα, το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο του ατόμου.
Θεραπευτικές παρεμβάσεις με βάση την ανάλυση ρόλων και εκπαίδευση σε ρόλο.
Διεύρυνση λειτουργικών ρόλων και υγιούς προσωπικότητας.

Κοινωνιομέτρης

Παρατήρηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης των ατόμων μέσα στην ομάδα και της πορείας εξέλιξής τους μέσα στην ομάδα.
Ανάλυση και παρακολούθηση της ομάδας με βάση τις κοινωνιομετρικές σχέσεις.
Παραγωγή αλληλεπίδρασης των μελών με σκοπό τη διεύρυνση «τήλε» επαφής—αυθεντική επικοινωνία και ανάπτυξη οικειότητας.
Ο συντονιστής ενθαρρύνει την έκφραση των θεμάτων και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας, διευκρινίζει τη φύση του ζεστάματος μέσα στην ομάδα και στο άτομο και κάνει παρεμβάσεις για να βοηθήσει για να ενισχύσει τη συνεχή ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση του κεντρικού θέματος ενδιαφέροντος.
Ο τρόπος για την επίτευξη μιας τέτοιας διευκρίνησης περιλαμβάνει ομαδοκεντρικές, διαδραστικές και καθοδηγούμενες από τον συντονιστή τεχνικές ζεστάματος.

Συστημικός-Ομαδικός αναλυτής

Ικανότητα αντίληψης μιας ομάδας σαν ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από διαφορετικά, αλλά σχετιζόμενα μεταξύ τους στοιχεία.
Ικανότητα αντίληψης της ομαδικής διαδικασίας, σε σχέση με το κεντρικό θέμα που απασχολεί την ομάδα.
Παρατήρηση δυναμικών συνολικά της ομάδας ως οντότητα και τα στάδια ανάπτυξης μιας ομάδας ώστε να γίνει συνοχική.
Ικανότητα ανάπτυξης τεχνικών και μεθόδων κατάλληλων ως προς το κεντρικό θέμα της ομάδας, το επίπεδο ανάπτυξης και εξέλιξης της ζωής της ομάδας καθώς και η ικανότητα επεξεργασίας και μετατροπής των τεχνικών αν χρειαστεί.
 Ικανότητα του συντονιστή να ζεστάνει την ομάδα σε πτυχές που σχετίζονται με τη ζωή και να τις εκδραματίσει.
Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης της συνοχής και της εμπιστοσύνης μέσα σε μια ομάδα και ικανότητα ανάπτυξης ενός κλίματος που οδηγεί στη νέα μάθηση.
Διερεύνηση συστημάτων μέσα στα οποία ανήκουν, αλληλεπιδρούν και εκφράζονται οι  ρόλοι και γενικά η προσωπικότητα του ατόμου.
Συσχετισμός δράσης με το σύστημα που απεικονίζει και ζέσταμα των μελών σε αυτό (οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτισμικό)
Επιδιόρθωση κοινωνικού ατόμου


Δουλεύοντας με το σημείο όπου κάποιος αναπτύσσει ή πάει να αναπτύξει λειτουργικούς ρόλους

Ο συντονιστής αναπτύσσει μέσα του τη συνείδηση της δυναμικής και των δυνάμεων που κινητοποιούν το κάθε άτομο να αναπτύσσει ιδανικά και να εκφράζει στη ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο σταδιακά μαθαίνει και δίνει αξία στη δημιουργική διάνοια που κρύβεται μέσα στον καθένα.

Ανάπτυξη αυτό-επίγνωσης.

Ο συντονιστής αποδέχεται την ευθύνη των πράξεων και των εμπειριών του και εκδηλώνει την αυξανόμενη επίγνωση της δικής του διαδικασίας ανάπτυξης και των σχέσεών του με τους άλλους ανθρώπους, το χρόνο, το χώρο και τις εξωτερικές συνθήκες. Υπάρχει αποδοχή του έξω κόσμου σε αντίθεση με την εξαπόλυση κατηγοριών στους άλλους και στην επίρριψη ενοχών στις συνθήκες της ζωής.

Συνοδεύοντας τον άλλο στο ζέσταμά του—“being with

Ο συντονιστής αναπτύσσει την ικανότητά του να δουλεύει στο «εδώ και τώρα» και την εμπειρία όπως αναδύεται από στιγμή σε στιγμή. Αυτό συνεπάγεται το να μπορεί κάποιος να κινείται σε μη ασφαλείς-μη ελεγχόμενες ή προβλέψιμες περιοχές όπου κυρίως λειτουργεί ένα άλλο είδος διάνοιας, συναισθηματικής-διαισθητικής περισσότερο παρά διανοητικής. Εκεί, μπορεί να είναι «ευάλωτος» (να το αντέχει και να το επιτρέπει αυτό) και παρόλ’ αυτά να συνεχίζει να σχετίζεται με τον πρωταγωνιστή και την κατάσταση, μένοντας δίπλα του σε αυτό που βιώνει με ανοιχτότητα και χωρίς προσδοκία. Έτσι δημιουργείται η κατάλληλη «επαφή» που θα επιτρέψει την αύξηση του ζεστάματος του ατόμου στο θέμα του και την ανάδυση της έκβασης-τελικού συσχετισμού του ατόμου με αυτό στη δεδομένη στιγμή.

Καλλιέργεια και έκφραση μιας γενικής στάσης ύπαρξης που εκφράζει ανοικτότητα, πηγαίο ενδιαφέρον για τον άλλον, ενεργό εμπλοκή με τους ανθρώπους και την κοινωνική ζωή , αυθορμητισμό, εμπιστοσύνη στον εαυτό και τους άλλους.