Εκπαιδευση Ψυχοδραματος


Η εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα στην Ψυχοκίνηση, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας(ΨΥΚΑΠ), μέλος της FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisationsαπό το 2008. 

Στην τρέχουσα περίοδο, λειτουργούν δύο εκπαιδευτικές ομάδες στο χώρο, ενώ έναρξη νέας εκπαιδευτικής ομάδας προγραμματίζεται να ξεκινήσει μέσα στο Φθινόπωρο 2021.

Προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι:

1.η συμμετοχή σε κάποιο από τα αυτοτελή βιωματικά εργαστήρια ψυχοδράματος 

2. Συνέντευξη-ατομική συνάντηση με τη συντονίστρια


Κύρια εκπαιδεύτρια: Δανάη Χορομίδου 
Συν-εκπαιδευτής-επόπτης: Κωνσταντίνος Λέτσιος, διευθυντής του ΨΥΚΑΠ.

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε μηνιαίες συναντήσεις της ομάδας και διαρκεί πέντε διδακτικά έτη. Το πρόγραμμα των συναντήσεων της ομάδας για κάθε εκπαιδευτική χρονιά, αναρτάται εκ των προτέρων.


Η συνολική εκπαίδευση Ψυχοδράματος, έως το πέρας των πέντε ετών, περιλαμβάνει:

v  Θεωρητική εκπαίδευση (1160ώρες) Η διδασκαλία γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος της βιωματικά, δηλαδή κυρίως είναι ενσωματωμένη στην ψυχοδραματική πρακτική-λειτουργία της εκπαιδευτικής ομάδας.

Περιλαμβάνει επίσης σεμινάρια με ειδικές θεματολογίες/θεωρητικό υπόβαθρο του ψυχοδράματος και σχετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων (πχ. συστημικής θεραπείας, συναλλακτικής ανάλυσης, κοινωνιοδράματος κτλ.), όπως επίσης και Γραπτές εργασίες των εκπαιδευόμενων.

v   Πρακτική Άσκηση (ελάχιστο 160ώρες)

v  Εποπτεία- Ατομική (ελάχιστο 20ώρες), Ομαδική (ελάχιστο 40ώρες)

v  Πτυχιακή εργασία

v  Διαδικασία πρακτικής αξιολόγησης-εξέταση

v   Ατομική-προσωπική δουλειά Το μεγαλύτερο μέρος της ατομικής-προσωπικής δουλειάς/θεραπείας των μελών καλύπτεται μέσα στην ομάδα εκπαίδευσης. Επιπλέον ατομική-προσωπική δουλειά (σε ομάδα ψυχοδράματος πλην της εκπαιδευτικής (ελάχιστο 80ώρες) και ατομικές συνεδρίες(ελάχιστο 40ώρες) είναι χρήσιμη και προκύπτει συνήθως ως ανάγκη για περεταίρω ανάπτυξη της προσωπικότητας και εκλέπτυνση της γνώσης. Το πλάνο για την περαιτέρω δουλειά του κάθε μέλους των μελών διαμορφώνεται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.

v  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και βιωματικά workshops εξωτερικών εκπαιδευτών-ψυχοδραματιστών(προτείνονται 60ώρες)


Προϋποθέσεις & κανόνες συμμετοχής

Ø  Κατώτερο όριο ηλικίας τα εικοσιένα έτη (εμπειρίες από την συμμετοχή σε ομάδες πριν το 21 της ηλικίας δεν υπολογίζονται).
Ø  Κατοχή πτυχίου ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής, σε αντικείμενο σχετικό με την ψυχική υγεία και όχι μόνο.
Ø  Ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει και να συμφωνεί με τους κανόνες εργασίας και την εμπλοκή του στις διαδικασίες που απαρτίζουν την εκπαίδευση στο σύνολό της, καλύπτοντας τουλάχιστον το προτεινόμενο «επαρκές» φάσμα ωρών.


Το πτυχίο Ψυχοδραματιστή χορηγείται από το ΨΥΚΑΠ, και είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Η εκπαίδευση τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που ορίζει η FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) και οι  IAGP(International Association for Group Psychotherapy), EAP (European Association for Psychotherapy).


Περισσότερη ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών, τη δομή της εκπαίδευσης, τις δεξιότητες ψυχοδραματιστή, τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας ψυχοδραματιστή κ.α., μπορείς να βρεις στο site της Ψυχοκίνησης!