Ατομική ΨυχοθεραπείαΑτομική Ψυχοθεραπεία

Οι συναντήσεις στην ατομική ψυχοθεραπεία, που συχνά καλούνται «συνεδρίες», πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού, συνήθως μία φορά την εβδομάδα σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που συμφωνούμε μαζί.

Η κάθε συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Η συνολική διάρκεια της θεραπείας μπορεί να διαρκέσει για λίγες εβδομάδες ή και για μεγαλύτερο διάστημα ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Εάν επιθυμείς να αλλάξεις ή να ακυρώσεις μια συνεδρία, η έγκαιρη ενημέρωση (24ώρες πριν) είναι απαραίτητη.


Ξεκινώντας στη διαδικασία

Η πρώτη συνάντηση έχει περισσότερο ένα χαρακτήρα γνωριμίας και αυθόρμητης συζήτησης για το «τι σε φέρνει εδώ». Καθένας, με το δικό του ρυθμό και τρόπο προσανατολίζεται στο χώρο, τη διαδικασία και το συνομιλητή του. Ερωτήσεις αποσαφήνισης σχετικά με το τι είναι η ψυχοθεραπεία, το ψυχόδραμα, τι θα περιλαμβάνουν οι συναντήσεις μας κτλ. είναι ευπρόσδεκτες. Είναι μια πρώτη επαφή «αναγνωριστική» κυρίως για να διαπιστώσουμε αν πράγματι δημιουργούνται καλές προοπτικές για τη συνεργασία και τη δουλειά που πρόκειται να κάνουμε μαζί.

Στη συνέχεια θέτουμε το πλαίσιο συνεργασίας και ορίζουμε έναν πρώτο αριθμό  συνεδριών. Σε αυτές τις πρώτες (τρεις ή τέσσερις) συναντήσεις, ξεκαθαρίζονται περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν με το κίνητρό σου, τους λόγους που κινητοποιήθηκες να μπεις στη διαδικασία και τους στόχους που επιθυμείς να επιτύχεις.

Μετά το πέρας αυτών των συναντήσεων είναι πλέον πιο ξεκάθαρο τι  θα δουλέψουμε μαζί και τι θέλουμε να πετύχουμε, ενώ έχει επιτευχθεί μια καλή «δοκιμή» της συνεργασίας μας: αν νιώθουμε καλά ο ένας με τον άλλον και αν καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα εποικοδομητικής επικοινωνίας και εργασίας.

Η διαδικασία

Στις ατομικές συναντήσεις εκτυλίσσεται αυθόρμητα μια συζήτηση, με θέματα που φέρνει ο «θεραπευόμενος». Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας στο «τι πρέπει να πεις»,  ούτε «σωστό και λάθος». Έρχεσαι απλώς ως είσαι, και δουλεύουμε με ό,τι προκύπτει εκείνη τη στιγμή.

Η γενική μας κατεύθυνση είναι προς το να αποθαρρύνουμε τις τυχόν μη λειτουργικές συμπεριφορές στην προσωπικότητα και αντίστροφα να ενθαρρύνουμε λειτουργικούς-δημιουργικούς τρόπους ανταπόκρισης στις ποικίλες καταστάσεις της ζωής. Με άλλα λόγια, στοχεύουμε στην ανάπτυξη του εαυτού και τη διεύρυνση της υγιούς προσωπικότητας.

Η όλη φιλοσοφία για τη θεραπεία και ο τρόπος αντιμετώπισης του ατόμου γίνεται με βάση το Ψυχόδραμα.

Χρησιμοποιούνται όπως προκύπτει:

Ψυχοδραματικές τεχνικές (εικονοποίηση, σωσίας, καθρέφτης, αντιστροφή ρόλων, μονόλογος, συγκεκριμενοποίηση, εκδραμάτιση-role playing κτλ.)
Η θεωρία των ρόλων του Moreno για τη δόμηση της προσωπικότητας
Θεωρία για τον αυθορμητισμό & τη δημιουργικότητα
Θεωρία συστημάτων